Nawigacja

Profil szkoły Historia szkoły KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2018/2019 KONTAKT KADRA PEDAGOGICZNA

O szkole

Profil szkoły

Szkoła znajduje się w Zalewie przy ulicy Szkolnej 2. W tym samym budynku uczą się  dzieci z klas IV — VI Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego oraz uczniowie Gimnazjum w Zalewie. Zespół Szkół tworzą również uczniowie „Małej Szkoły” czyli maluchy z zerówki i klas I—III Szkoły Podstawowej uczący się w budynku przy ulicy Traugutta 15 w Zalewie.

Od 01 września 2012r. uchwałą Rady Miejskiej w Zalewie do Zespołu Szkół dołączono Miejskie Przedszkole.

W roku szkolnym 2012/2013 w 14 oddziałach Zespołu Szkół  uczy się 256 uczniów. W szkole pracuje wysokowykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Nasza Szkoła systematycznie poprawia i unowocześnia swą bazę dydaktyczna i lokalową.


Rada Miejska w Zalewie , czyli organ prowadzący Szkołę oraz Rada Rodziców wspierają pracę naszej placówki. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pomocy, zbiorów biblioteki szkolnej, Internetu. W centrum multimedialnym mieszczącym się w czytelni biblioteki szkolnej uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowana.

W szkole prowadzona jest działalność pozalekcyjna, np. koło teatralne, SKS -siatkówka i zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Zespół Szkół w Zalewie wyróżnia się poziomem pracy dydaktyczno-wychowawczej i wspaniałą atmosferą.

Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych,  olimpiadach , konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz uczestniczą w projektach finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej.

Nauczyciele szkoły podstawowej są inicjatorami i organizatorami corocznego, cieszącego się dużą popularnością konkursu gminnego "Mistrz Pięknego Czytania".

Kadra pedagogiczna szkoły podstawowej również inicjuje wydarzenia  na szczeblu szkolnym i gminnym. To m.in. Gminny Konkurs Czytelniczy dla klas szóstych, Gminne Dyktando konkurs prowadzony  we współpracy z Miejsko—Gminną Biblioteką Publiczną w Zalewie oraz liczne rozgrywki szkolne.

Nauczyciele gimnazjum  czynnie uczestniczą w promowaniu imienia Zespołu Szkół w Zalewie organizując  gminny turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ,Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej  we współpracy MGCK w Zalewie oraz gminne biegi przełajowe i konkurs recytatorski.

Uczniowie gimnazjum zdobywają wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Na Najlepsze Uczniowskie Przedsięwzięcie  "IDEA" organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Zalewie
    Ul.Szkolna 2
    14-230 Zalewo
  • +48 89-758-83-28
    +48 89-670-98-10f ax

Galeria zdjęć